Skip links

Huisregels HAF 2022

 1. Het betreden van dit festival is volledig voor eigen risico. Enige vorm van schade aan bezoekers en/of bezittingen of vermissing van goederen ligt niet bij de organisatie.
 2. Aanwijzingen die door de organisatie, sfeerbeheer en/of security worden gegeven dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Bij het niet voldoen van de aanwijzing wordt u van het terrein verwijderd.
 3. Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd/gevisiteerd. Bij weigering wordt u de toegang/verblijf op het festival geweigerd.
 4. Er wordt geen toegang verleend aan personen die in het bezit en/of onder invloed zijn van drugs of overmatig alcohol.
 5. Het gebruik en/of verkoop van lachgas patronen/ballonnen is op en rondom het terrein verboden.
 6. Er wordt geen toegang verleend aan personen die in het bezit zijn van wapens of voorwerpen die als wapen kunnen dienen. Bij constatering wordt de politie ingeschakeld.
 7. Het is niet toegestaan om eigen drank en/of etenswaren mee het terrein op te nemen.
 8. Op het terrein gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Bij misdragingen wordt u van het terrein verwijderd en de politie in kennis gesteld.
 9. Op het festival kan meer dan 85 DB(a) aan geluid worden geproduceerd. De Organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op eventuele gevolgen van gehoorbeschadiging.
 10. Alcohol wordt niet verstrekt aan bezoekers onder de 18 jaar. De bezoekers onder de 18 jaar ontvangen een polsbandje ter verificatie en dienen dit ten allen tijde te dragen. Vanaf 16 jaar is legitimatie verplicht.
 11. Het meenemen en/of gebruik van glaswerk op het terrein is verboden.
 12. Het is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan om commerciële activiteiten te bezigen op het terrein. Hier wordt mede onder verstaan het verspreiden van flyers en het aanbrengen van posters.
 13. Huisdieren worden niet toegelaten op het festivalterrein.
 14. Personen gekleed in voetbalshirts en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) horen, zullen geen toegang krijgen tot het festivalterrein.
 15. De organisatie houdt zich te allen tijde het recht voor om het programma, datum en tijd aan te passen zonder dat hiervoor restitutie verplicht is.
 16. Tijdens het festival zullen foto’s en video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Door het betreden van het festivalterrein stemt u hiermee in.
 17. Indien personen geweigerd worden of van het terrein worden verwijderd kan men op geen enkele wijze aanspraak maken op eventuele vergoeding van (dag) kaarten en/of reiskosten.
 18. Op het terrein is, in alles waar deze huisregels niet in voorzien, de Nederlandse wetgeving van toepassing.
 19. Wildplassen is verboden op en rondom het terrein.
 20. Het is verboden vloeistoffen zoals parfum en spuitbussen zoals deodorant mee te nemen.