Skip links

Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1 Het Allermooiste Feestje is een initiatief van Independance B.V. en wordt gehouden op de Spartelvijver te Sibculo
E: Info@hetallermooistefeestje.com
W: www.hetallermooistefeestje.com

1.2 Het Allermooiste Feestje heeft ten doel een muziekevenement te presenteren voor de doelgroep 16 jaar en ouder.

1.3 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens of met Het Allermooiste Feestje worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.2 genoemde doelstelling.

1.4 Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving bij uitsluiting van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter te Almelo bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van dit arrondissement voorgebracht worden.

2. Annulering door bezoekers

2.1 Eenmaal betaalde toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Wel staat het de deelnemer vrij om haar toegangsbewijs aan een ander te geven of te verkopen.

2.2 Bij annulering van een artiest kunnen kaarten niet worden geretourneerd. De organisatie zal trachten een vervangende, vergelijkbare artiest te programmeren.

2.3 Het commercieel doorverkopen van tickets is niet toegestaan.

3. Annulering door organisatie

3.1 Minimumleeftijd is 16 jaar. Ook onder begeleiding is het voor mensen onder deze leeftijd niet toegestaan het evenement te bezoeken. Bij binnenkomst wordt mogelijk gevraagd om legitimatie. Zonder legitimatie bij twijfel geen toegang. De organisatie heeft altijd het laatste woord als u van het terrein wordt verwijderd.

3.2 Bij het verlaten van het terrein is, zonder opnieuw aanschaffen van een entreebewijs, geen toegang meer mogelijk.

3.3 (Huis)dieren zijn niet toegestaan.

3.4 Bij annulering wegens Covid-19 blijven de tickets geldig voor de eerstvolgende editie of kun je een refund aanvragen en wordt het bedrag binnen 6 weken teruggestort.

3.5 Besluit je om jouw aanbetaling niet af te maken? Dan wordt deze niet gerestitueerd bij doorgang van het evenement, je aanbetalingsticket komt dan vrij voor een andere bezoeker.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Deelname aan (de activiteiten gedurende) Het Allermooiste Feestje geschiedt voor eigen rekening en risico.

4.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door
derden.

5. Privacy
5.1 Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met Het Allermooiste Feestje.

5.2. Onze gegevens verwerkers onze privacy verklaring staan vermeld op onze website.

5.3 Tijdens het evenement worden foto’s en video’s gemaakt, die voor publicaties kunnen worden gebruikt. Door deel te nemen aan Het Allermooiste Feestje geeft de deelnemer te kennen daar geen bezwaar tegen te maken.

6. Veiligheid

6.1 Bij alle activiteiten tijdens Het Allermooiste Feestje staat de veiligheid en respect voor de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie, medewerkers en vrijwilligers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Iedere deelnemer wordt tevens geacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.

6.2 De organisatie van Het Allermooiste Feestje behoudt zich het recht voor deelnemers van het evenement te verwijderen indien zij zich niet aan de huisregels houden.

6.3 Als een deelnemer situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, dient zij deze te melden aan de organisatie en/of haar vrijwilligers.

6.4 Deelnemers die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit voorafgaand aan het evenement te melden bij de organisatie.

6.5 De organisatie zorgt voor een calamiteitenplan dat bij medewerkers bekend is.

6.6 Deelnemers gaan op een verstandige wijze om met alcohol.

6.7 Het is niet toegestaan om (alcoholhoudende) dranken, etenswaren, drugs, lachgas, glaswerk, blik, plastic flessen, paraplu’s, zonnebrand, deodorant, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar het evenemententerrein. De beveiliging heeft in deze altijd het laatste woord. Om het geheel enigszins soepel te laten verlopen is het raadzaam aanwijzingen en/of voorschriften van het ordepersoneel op te volgen. Bij binnenkomst wordt u gevisiteerd.

6.8 Het dragen van kleding en/of accessoires met daarop racistische, nationalistische uitingen, uniformen, alsmede voetbal gerelateerde kleding is niet toegestaan.

7. Veranderingen ten gevolgen van Covid-19

7.1 In geval of op grond van de gevolgen van een pandemie (zoals Covid-19) en/of maatregelen die (op grond daarvan) door of namens een overheidsinstantie worden geadviseerd of verplicht gesteld, kan Organisator op ieder moment de Huisregels aanpassen en/of (nadere) voorwaarden verbinden aan de toegang tot en/of deelname aan het evenement. In het geval van ingrijpende aanvullingen/wijzigingen in de voorwaarden om de Evenementenlocatie te betreden en/of in de Huisregels, doet Organisator haar best om de Bezoeker op voorhand te informeren. Organisator garandeert echter niet dat zij de Bezoeker tijdig op voorhand persoonlijk kan informeren.